8. Sınıf TAM Türkçe 2 Teknik Analiz Modülleri & Paragraf ve Sözel Mantık | Hasan AKSOY

Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Dil; düşünce, duygu ve isteklerin, bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan ögelerden ve kurallardan yararlanılarak, başkalarına aktarılmasını sağlayan, çok yönlü gelişmiş bir sistemdir.

Düşünce, akıl, bilgi, buluş ancak dille olanaklıdır. Dil insana özgü bir yetidir, bilincin köklerine, bilinçaltının derinliklerine uzanan insana ait başlıca işlevdir.  Dilin iyi kullanılması,anlatımın güçlü olmasını sağlar. Sınavlarda çıkan Türkçe soruları genellikle, dili kullanma ve anlama becerisine dayanmaktadır. Bu da iletişim üzerine bir ölçme yapıldığını göstermektedir. Bu bağlamda yapılacak pratikler, farklı soru kalıpların çözümü sizlere konuları daha iyi pekiştirme ve kavrama olanağı sağlayacaktır.

Öğrencilerin özellikle paragraf konusunda karşılaşabilecekleri soruları göz önünde bulundurarak soru bankamızı detaylı bir şekilde hazırlamaya çalıştık. Ayrıca bu zamana kadar LGS’de çıkmış ve MEB’in paylaşmış olduğu örnek soruları da dikkate alarak özel bir çalışmayı siz değerli öğretmen ve öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Öğrencilerimiz sıkılmadan çözmeleri için paragrafları genellikle hayatın içinden ilginç konulardan seçmeye çalıştık. Ayrıca kitabın bütününde görsel zenginliği ön planda tutmaya gayret ettik. Kitabımız “parçada anlam, sözel mantık, görsel okuma, akıl yürütme” şeklinde dört farklı bölümden ve tam 150 testten oluşmaktadır. Hem kapsam hem özgünlük hem de görsellik açısından alanında bir ilk olma özelliği taşıyan bu kitabımızı beğeneceğinizi düşünüyoruz.

Türkçe Zümresi