8. Sınıf Tekrar Mod On Türkçe Teknik Analiz Modülleri İlk Dönem Tekrarı | Hasan AKSOY

Teknik Analiz Modülleri Liselere giriş Sınavı kapsamındaki tüm konuları soru tipleri üzerinden analiz etmektedir.
Soru tipi Çözüm Tekniği Analiz testleri olarak hücrelenmiş olan konu başlıklarında tam kazanım elde etmek üzere kurgulanmıştır.
910 sorudan oluşan Tatil Mod On Türkçe Set İçeriği;
-Modül 1 Sözcükte Anlam & Cümlede Anlam
-Modül 3 Fiilimsiler & Cümlenin Ögeleri
-Modül 6 Yazım Kuralları & Noktalama İşaretleri