Değerler Eğitimi Paragraf Soru Bankası | Hasan Aksoy

Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz,

Değerler, bireylerin düşünme biçimine, savranışlarına, bireysel ve toplumsal yaşamına yön veren ilkeler bütünüdür. Bu yönüyle sosyal hayatı düzenlemeye, bireyler arası bağlılığı artırmaya en çok katkıyı değerler sağlar. Bireylerin kendilerine kişisel etik ve değerlendirme biçimi oluşturmalarına, amaç ve ideallerini belirlemelerine ve toplumdaki hareketlerine yöne vermelerine yardım ederler. Bu değerler daha küçük yaşlarda öğrenilmeye başlandığında o bireylerden oluşan aileler, toplumlar huzur ve güven içerisinde yaşayacağı kesindir.

Bu bağlamda Değerler Eğitimi Paragraf Soru Bankası adlı çalışmamız, öğrencilerimizin değerler noktasındaki algılarına , yaşayışlarına, davranışlarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Alanında çok özel bir yeri olan bu çalışma, hem MEB müfredat ve kazanımlarına uygun hazırlanması hem dedeğerler eğitimini öğrencilerimize aktarması bakımından büyük önem atfetmektedir.

Kitabımızın öne çıkan bazı özellikleri

>Kitaptaki tüm soruların 35 değer kullanılarak hazırlanması yani her soruda öğrencilerimize bir değerin sunulması,

>MEB in örnek sorularındaki ve LGS de çıkmış sorulardaki kalıplarının  tamamını içermesi,

>Paragraf konusunun yanı sıra sözel mantık, görsel okuma, tablo ve grafik yorumlama, akıl yürütme bölümlerine ait soruların yer alması,

>Paragraf konusunun alt başlıklar halinde aşamalandırılması,

>Tamamının yeni nesil sorulardan ve farklı konu kalıplarından oluşması,

>Sorularınhayatın içinden konulardan ve durumlardan seçilerek somutlaştırma tekniğiyle hazırlanması

Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen Sercan AKDENİZ, Murat DOĞAN, Altın ERYILMAZ, Kadir KESKİN, Zuhal KESKİN, Fatih ALADAĞ, Özen Yıldız HALICILAR, Harun COŞKUN ve Cem GÜLDENöğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Türkçe Zümresi